EN YENİLER
Milli hava platformları Türk mühendislerine emanet
Bayraktar TB3 SİHA, 9'uncu test uçuşunu tamamladı
Türkiye'nin savunma sanayisindeki son durumu
Milli Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi KUŞKAPANI Kabul Testlerini Tamamladı
Savunma Sanayii için Eğitim Kurumu Örnekleri Geliyor
Türkiye'nin Güneş Paneli Üretimindeki Sıradaki Hedefi İkincilik

Elektronik Mühendislerine, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Verilsin

Elektronik Mühendisleri grubu yaptığı açıklamada Elektronik mühendisliğinin müfredatı, Elektrik-Elektronik mühendisliği müfredatı ile %90 oranında aynı olduğunu ve fark derslerin alınarak denklik verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca bu durumun düzletilmesi çalışma hayatındaki yetkisizlik ve adaletsizliği ortadan kaldıracağını belirtti.

2005 yılına kadar ülkemizdeki üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisi unvanları ile mezun olmakta ve EMO’ya üye olarak herhangi bir ayrıma uğramadan mühendislik görevlerini yapabilmekteydiler. SMM belgesi alırken herhangi bir transkript denetimi de yoktu. Ancak daha sonraki gelişmelerle birlikte Elektrik SMM belgesi verilirken transkript istenmeye ve özellikle bazı derslerin alınmış olması koşulu aranmaya başlandı. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 60. Maddesinde yer alan “can güvenliği” ile ilgili hükümler ve 1 kV üstü tesislerden “Elektrik” Mühendislerinin sorumlu olduğu ibareleri dikkate alındığında bu uygulamanın doğru olduğu söylenebilir. İsimleri farklı olsa da yukarıda sıralanan mühendisliklerin ders müfredatları %90’nın üzerinde bir oranında Elektrik Mühendisliği müfredatlarıyla uyumlu durumdadır. Farklı üniversitelerin Aynı bölümleri arasında dahi müfredat farklılığı gözlenirken farklı isimlere sahip bu bölümlerin müfredat farklılığı da doğaldır. Nihayetinde bunların hepsi temel Elektrik Mühendisliği eğitimi aldıktan sonra farklı alanlarda ihtisaslaşan bölümlerdir. Bu nedenle EMO’da bunları kendi bünyesinde toplayarak sahiplenmekte ve görevini yapmaktadır. Ancak lisans düzeyindeki bu ihtisaslaşma beraberinde yetki sorununu da getirdiğinden EMO transkripte bakıp alınan derslere göre SMM belgesi türüne karar vermektedir. Yani bir iki dersin olması ya da olmaması sırf diplomada yazılı unvan farklı diye 4 yıllık eğitimin sonucunu belirlemektedir.

Fark Dersler Alınıp, Denklik Verilmeli

KPSS sınavlarındaki alan tercihlerinde bu yetki karmaşası yaşanmaya başlayınca Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı önlem olarak 08/10/2014 tarih ve 75850160-303.01.01/58978 sayılı yazısı ile kamu kuruluşlarında bu sorunun çözüm yolunu açmıştır. İlgi yazıda, EMO’nun SMM belgesi düzenlerken transkriptte olmasını istediği derslere de atıfta bulunularak, bu derslerden en az 2 tanesini lisans/lisansüstü eğitimlerinde aldıklarını transkriptleriyle belgeleyen Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunlarının kamu kurumlarındaki mühendislik hizmetlerinde Elektrik Mühendisleri ile eşdeğer kabul edilmesi istenmektedir. Buna ek olarak da bu dersleri lisans eğitimlerinde almayıp sonradan üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerine kayıt yaptırarak lisans veya Lisansüstü programda normal öğrencilerle birlikte aldıklarını belgeleyenlerin de ilgili kurumlarca bu doğrultuda değerlendirilmesi istenmektedir.

Aslında YÖK Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri arasındaki yetki karmaşasını kaldırmanın yolunu açmış ve gerekli derslerin nasıl alınarak bu denkliğin sağlanacağını da açıklamıştır.

Teknik Öğretmen Denklik Alıyor, Mühendis Alamıyor

Ancak YÖK 2017 tarihli bir başka yazısında Elektronik ve Haberleşme Mühendislerinin Elektrik Elektronik Mühendisliği ile eşdeğer olduğunu belirtirken Elektronik Mühendislerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliğine eşdeğer olmadığını ifade etmektedir. Oysa müfredatlar incelendiğinde Elektronik Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinin Elektrik-Elektronik Mühendisliğine hemen hemen aynı mesafede oldukları görülür. YÖK ün 2017 tarihli bu yazısı Elektronik Mühendislerinin önüne bir duvar örtmüştür. Artık fark dersleri alsalar dahi EMO Elektronik ve Haberleşme Mühendislerine yaptığı SMM işlemlerini Elektronik Mühendislerine yapamamaktadır.

Ayrıca YÖK’ün Mühendislik Tamamlama adı altında yürüttüğü bir başka program daha bulunmaktadır. Bu program çerçevesinde Teknik Eğitim Fakültesi mezunları Mühendislik Fakültelerinden ek dersler alarak mühendis unvanı almaktadırlar. YÖK ün 10/10/2014 tarih ve 75850160-301.14.01/59817 sayılı yazısından da anlaşılacağı üzere mühendis olmayan Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği mezunları Mühendislik Tamamlama programı kapsamında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden mezun olabilmektedirler. Tabii doğal olarak da EMO’ya üye olabilmekte ve Elektrik Mühendisliği yetkilerine sahip olarak iş hayatında yer almaktadırlar.

Yapılan uygulama ve gelişmelere bakıldığında Elektronik Mühendislerinin maruz kaldığı kısıtlamaların ortadan kaldırılması gerektiği açıktır. Üniversiteye girişlerinde puanları kendilerinden çok daha düşük olduğu için mühendislik bölümlerine giremeyen teknik öğretmenler fark dersleri verip mühendis olarak “Elektrik Mühendisi” yetkisi alırken, zaten mühendis olan Elektronik Mühendislerine de bu kolaylık sağlanmalıdır.

YÖK 2017 Tarihli Kararını İptal Etmelidir

YÖK’ün Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine yaptığı gibi Elektronik Mühendisliğini de Elektrik-Elektronik Mühendisliğine eşdeğer sayması ya da 2017 tarihli yazıyı iptal etmesi sorunu çözecektir.

Her makama, herkese sesleniyoruz.

Örneğin;

Bir meslektaşımız Erciyes Üniversitesinden 2003 yılında mezun oldu Diploması Elektronik Mühendisi, Aynı sınıfta başka bir meslektaşımız bir yıl mezuniyetini uzatarak 2004 ‘de mezun oldu Diploması Elektrik- Elektronik Mühendisi,

Aynı dersi alan iki kişi, biri döneminde mezun oluyor başarılı Elektronik Mühendisi, fakat diplomasından dolayı hayatta hiçbir iş yapamıyor, yetkisiz.,

Diğeri bir yıl uzatarak mezun oluyor, daha az başarılı ama diploma Elektrik- Elektronik Mühendisi, hayatta her işi yapıyor. Yetkili.

Bu adaletsizlik ve vicdansızlıktır.

Sesimizi duyan varsa, gereğini yapacak olan varsa, yapın artık. Hak aramaktan yorulduk.

Bize el uzatanlara teşekkürler.

Elektronik Mühendisleri Grubu

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Benzer Yazılar
deprem
İzmir Depremi'nin Bilançosu
GES
GES Projeleri İçin Geoteknik Raporun Hazırlanmasına İlişkin Özel Teknik Şartname Önerisi
nükleer
Nükleer Güç Santralleri ve Nükleer Teknoloji
izmirss
Unutulan Proje: RADIUS
1424653
TOGG, Batarya Modülü İçin Farasis İle Anlaştı
DCIM100MEDIADJI_0168.JPG
Alsancak Limanı'nda Ro-Ro Operasyonları Yeniden Başladı
Ekran Alıntısı
"Depreme Karşı Tekiz" Girişiminden 7 Maddelik Eylem Planı
D_giKQnWsAIPARD
Türkiye'nin İhtiyacı Yassı Çelik Üretimi Hakkında Öneriler
FARM-2048x1263
Organik Tarım Uydurması
thumbs_b_c_e428879bb34d1f9546287414ad1e9f7f
Kıyı Emniyetinin İlk Kadın Römorkör Kaptanı, Dümeni Başında
röpdeneme2
Prof. Dr. Sencer İmer ile Türkiye'de Demir - Çelik Sanayisinin Değerlendirmesi
thumbs_b_c_edf5aed117b870772be9ac2eff6dbd14
Türkiye’nin Mühendis Kızları Geleceği Aydınlatacak