EN YENİLER
Milli hava platformları Türk mühendislerine emanet
Bayraktar TB3 SİHA, 9'uncu test uçuşunu tamamladı
Türkiye'nin savunma sanayisindeki son durumu
Milli Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi KUŞKAPANI Kabul Testlerini Tamamladı
Savunma Sanayii için Eğitim Kurumu Örnekleri Geliyor
Türkiye'nin Güneş Paneli Üretimindeki Sıradaki Hedefi İkincilik

Kimya Mühendisleri Odası Kayıtlı İşsiz Sayılarını Açıkladı

Kimya Mühendisleri Odası (KMO) kimya mühendislerinin, biyomühendislerin, biyoproses mühendislerinin, proses mühendislerinin ve polimer mühendislerinin yasal meslek kuruluşu olarak meslek alanlarımızdaki çalışma yaşamına ilişkin çok yönlü çalışmalar yürütmektedir.

Odamız çalışmalarının önemli bir bölümü üyelerimizin meslek içi eğitimlerini gerçekleştirerek iş bulmaları ve çalıştıkları işlerde etkinliklerini artırmaları amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Meslek alanlarımızdaki işsizlik verilerinin takip edilmesi, bilimsel ve mesleki amaçlarla rapor haline getirilmesi ve bu raporların ilgili üniversiteler, sanayi kuruluşları ve kamu idareleriyle paylaşılması da amaçlarımızdandır.

Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) kayıtlarında bulunan meslek alanlarımıza ait geçen dokuz yıla ait “kayıtlı işsiz” sayılarını kamuoyuna açıklıyoruz. 2012-2021 yılları arasında İŞKUR kayıtlarında yer alan tanımlı meslek kodlarındaki kayıtlı işsiz sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

MESLEK DİSİPLİNİTÜRKİYE İŞ KURUMU KAYITLI İŞSİZ SAYISI
 2012201320142015201620172018201920202021
KİMYA MÜHENDİSİ1614184120581334144717061614179414621495
DİĞER KİMYA MÜHENDİSİ25313035465549575148
KİMYA SÜREÇ (PROSES) MÜHENDİSİ1224293435
LİF VE POLİMER MÜHENDİSİ32515162330302119
BİYOMÜHENDİS1931535190125161206228206
           
TOPLAM1661190521461435159919211878211617961803

Kayıtlı işsizlik verilerinin yıllar içerisinde kayda değer bir değişim göstermediği görülmektedir. Ayrıca üniversitelerdeki bölümlerin kontenjanları ile birlikte geçtiğimiz yıllarda hızla artan meslek mensuplarının toplam sayısı düşünüldüğünde meslek alanlarımızdaki işsizliğin büyük ölçüde kayıtsız olduğu ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle meslektaşlarımız gerçekte iş arayışında oldukları halde bu durumlarını Türkiye İş Kurumuna bildirmemektedirler. Bu durumun önemli bir sebebi mühendis istihdam edecek işverenlerin Kurum kayıtlarından yararlanmıyor olmalarıdır. Meslek alanlarımızda iş ilişkisinin kurulmasına yönelik çalışmalar büyük çoğunlukla şirketlerin web siteleri ve bu amaçla faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı internet platformları aracılığıyla yürütülmektedir.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) 4447 sayılı Kanun çerçevesinde birden fazla ad altında istihdam teşvikleri sağlamaktadır. İstihdam teşvikleri ile belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanmaktadır. Bu teşviklerden bir bölümü İŞKUR tarafından finanse edilmekle birlikte, işlem uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu`dur. Bu teşviklere rağmen iş arayan mühendislerin ve mühendis çalıştıracak işverenlerin İŞKUR`un sağladığı olanakları neden değerlendirmedikleri üzerinde durulması gereken önemli sorunlardandır. Teşviklerin nitelikli işgücü istihdamına yeterli katkıyı sunmadığı, İŞKUR`un nitelikli işgücü arz ve talebine yönelik çalışmalarını çeşitlendirerek geliştirmesi ihtiyacı olduğu görülmektedir.

Diğer yandan özellikle 1980`li yıllardan bu yana kalkınma ve sanayileşmeye yönelik politikaların terk edilmesi, özelleştirme uygulamalarıyla kamu işletmeciliğinin ve ülkemizin üretim alt yapısının zayıflatılması, buna karşılık olarak mühendislik eğitimi veren bölümlerin ve bu bölümlerdeki kontenjanların kontrolsüzce artırılması meslek alanlarımızdaki işsizliğin başlıca sebebidir. İnşaat ve hizmet sektörleriyle büyüdüğü zannedilen ülke ekonomisi karşısında, işsizlik ve yoksulluğun hızla derinleştiği günlerden geçiyoruz. Gelinen nokta dış borçlanmaya bağımlı, imar rantlarına odaklı, tüketimi ve israfı körükleyen sistemin iflasıdır. Biz bu koşullardan çıkışın sanayileşme ve kalkınma için gerekli adımların atılması, önemli sektörlerden başlanarak verimli kamu işletmeciliğinin yeniden hayata geçirilmesi, kaynakların çılgın projeler yerine sanayi yatırımlarına ayrılması, israfın azalması ve tasarrufun artması ile sağlanabileceğini düşünüyoruz.

Bu politikalar ile birlikte İŞKUR`un da nitelikli işgücüne yönelik çalışmalarını geliştirmesi, bu konuda ilgili meslek odalarıyla ortak çalışmalar yürütmesi gerekmektedir. Emek piyasası, sayıları bugün itibariyle 527`yi bulan özel istihdam bürolarına terk edilmemelidir. İşverenler ise İŞKUR kayıtlarından nitelikli işgücü istihdamı için de yararlanmalı, iş arayışında olan meslektaşlarımız da gerçek işsizliğin kayıt altına alınarak bu konudaki ülke gerçeğinin ortaya çıkması bakımından İŞKUR`a kayıtlı olmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

KMO 47. Dönem Yönetim Kurulu

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Benzer Yazılar
deprem
İzmir Depremi'nin Bilançosu
GES
GES Projeleri İçin Geoteknik Raporun Hazırlanmasına İlişkin Özel Teknik Şartname Önerisi
nükleer
Nükleer Güç Santralleri ve Nükleer Teknoloji
izmirss
Unutulan Proje: RADIUS
1424653
TOGG, Batarya Modülü İçin Farasis İle Anlaştı
DCIM100MEDIADJI_0168.JPG
Alsancak Limanı'nda Ro-Ro Operasyonları Yeniden Başladı
Ekran Alıntısı
"Depreme Karşı Tekiz" Girişiminden 7 Maddelik Eylem Planı
D_giKQnWsAIPARD
Türkiye'nin İhtiyacı Yassı Çelik Üretimi Hakkında Öneriler
FARM-2048x1263
Organik Tarım Uydurması
thumbs_b_c_e428879bb34d1f9546287414ad1e9f7f
Kıyı Emniyetinin İlk Kadın Römorkör Kaptanı, Dümeni Başında
röpdeneme2
Prof. Dr. Sencer İmer ile Türkiye'de Demir - Çelik Sanayisinin Değerlendirmesi
thumbs_b_c_edf5aed117b870772be9ac2eff6dbd14
Türkiye’nin Mühendis Kızları Geleceği Aydınlatacak