EN YENİLER
Milli hava platformları Türk mühendislerine emanet
Bayraktar TB3 SİHA, 9'uncu test uçuşunu tamamladı
Türkiye'nin savunma sanayisindeki son durumu
Milli Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi KUŞKAPANI Kabul Testlerini Tamamladı
Savunma Sanayii için Eğitim Kurumu Örnekleri Geliyor
Türkiye'nin Güneş Paneli Üretimindeki Sıradaki Hedefi İkincilik

Türkiye’nin en büyük bakır maden sahasının ihalesi iptal edildi

Geçtiğimiz hafta Elazığ’da Türkiye’nin en büyük bakır maden sahası ihalesi yapılmıştı. İhaleyi en yüksek teklif olan 2 milyar 205 milyon TL ile Port Madencilik kazanmıştı.

Söz konusu ihalenin ardından Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği; ihale sahaları, ihale kararının, şartnamenin ve ilanın yürütmesinin durdurulması talebi ile ilgili dava açtı.

Açılan dava dün sonuçlandı. Türkiye’nin en büyük Bakır Maden Sahası ile ilgili EMMAD tarafından açılan dava ihalenin iptali ile sonuçlandı.  

Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin verdiği karara göre; “İhaleye çıkma kararında ve ihale ilanında hukuka uygunluk bulunmadığı” sonucuna varan mahkeme, şartnamenin iptaline karar verdi ve böylece Port Madencilik Ticaret A.Ş.’nin aldığı ihale de iptal edilmiş oldu.

“Teklife uygun somut bilgiler içermiyor”

Günay’ın ihalenin iptali için açtığı davada; ihale şartnamesinde sahayla ilgili rezerv ve bölge bilgisinin verilmediği, rezerv miktarı bilinmeden ve ihale şartnamesinde buna ilişkin bilgi verilmeden üretim miktarı ve tesis kapasitesi taahhüdünde bulunulmasının mümkün olmadığı, bu haliyle ihale şartnamesinin gerçekçi ve teklif oluşturmaya elverişli somut bilgiler içermediği belirtiliyordu.

Mahkemenin kararında, “Maden Kanunu’nun 30. maddesi ile Maden Sahaları İhale Yönetmeliği’nin 7. ve 10. maddeleri uyarınca ara/uç ürün üretme şartlı ihale yapılabilmesi için, maden sahasının cinsinin, rezervinin, bulunduğu bölgenin, tenörünün, sağlayacağı istihdamın, yatırımın ve ülke ihtiyaçlarının dikkate alınması ve tüm bu hususların ihale şartnamesinde açıkça belirtmesi gerektiği, ihale şartnamesinde maden sahasında bulunan maden veya madenlerin cinsine yönelik bir belirleme yapılmadığı, arama çalışmaları sonrasında elde edilen ve sahanın rezervinin tespitine yönelik bilgi ve verilerin yer almadığı, sahada bulunan madenin içerisinde bulunan değerli kısmı ifade eden tenörünün açıklanmadığı, ayrıca maden sahasının ülke ekonomisine yapacağı katkılar ile ne kadar istihdam sağlanacağı hususunda bilgi verilmediği anlaşıldığından, açıklık ve saydamlık ilkelerine aykırı olan belirtilen hususlar yönünden ihale şartnamesinin Maden Kanunu’nun 30. maddesi ile Maden Sahaları İhale Yönetmeliği’nin 7. ve 10. maddelerine aykırı olduğu, bu haliyle anılan şartname uyarınca gerçekleştirilecek ihaleye ilişkin ihaleye çıkma kararında ve ihale ilanında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“Taban ihale bedelinin belirlenmesine esas teşkil eden verileri açıklanmadı”

“Buna karşılık Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nce taban ihale bedelinin belirlenmesine esas teşkil eden verilerin ortaya konulamadığı ve bu hususta herhangi bir açıklama yapılmadığı, bu haliyle dava konusu ihalede taban ihale bedelinin 2 milyar TL olarak belirlenmesinin gerekçesinin somut verilerle desteklenmek suretiyle ortaya konulamadığı anlaşıldığından, açıklık ve saydamlık ilkelerine aykırı olan belirtilen hususlar yönünden ihale şartnamesinde ve bu şartname uyarınca gerçekleştirilecek ihaleye ilişkin ihaleye çıkma kararında ve ihale ilanında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

YERALTI HABER

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Benzer Yazılar
deprem
İzmir Depremi'nin Bilançosu
GES
GES Projeleri İçin Geoteknik Raporun Hazırlanmasına İlişkin Özel Teknik Şartname Önerisi
nükleer
Nükleer Güç Santralleri ve Nükleer Teknoloji
izmirss
Unutulan Proje: RADIUS
1424653
TOGG, Batarya Modülü İçin Farasis İle Anlaştı
DCIM100MEDIADJI_0168.JPG
Alsancak Limanı'nda Ro-Ro Operasyonları Yeniden Başladı
Ekran Alıntısı
"Depreme Karşı Tekiz" Girişiminden 7 Maddelik Eylem Planı
D_giKQnWsAIPARD
Türkiye'nin İhtiyacı Yassı Çelik Üretimi Hakkında Öneriler
FARM-2048x1263
Organik Tarım Uydurması
thumbs_b_c_e428879bb34d1f9546287414ad1e9f7f
Kıyı Emniyetinin İlk Kadın Römorkör Kaptanı, Dümeni Başında
röpdeneme2
Prof. Dr. Sencer İmer ile Türkiye'de Demir - Çelik Sanayisinin Değerlendirmesi
thumbs_b_c_edf5aed117b870772be9ac2eff6dbd14
Türkiye’nin Mühendis Kızları Geleceği Aydınlatacak